doorbraak in moeilijke zaken

Doorbreken!

Een doorbraak bereiken in de moeilijkste zaken
met de 'lastigste klanten'


Doorbreken waar anderen opgeven

Je cliënten bewegen niet richting een oplossing. Ze doen niets met alles wat je aangeeft.
Ze zitten vast in slachtoffer- of dadermodus.
Je staat op het punt de zaak te verliezen. Je cliënten zijn niet tevreden. Je verliest je cliënten en je goede naam. 

Je weet het zeker: "Ik heb alles gedaan!"

stoom

HEB JE DE INTERVENTIES UIT
'HET EVOLUTIE SYSTEEM' TOEGEPAST?

Vermoedelijk niet ;-).


Met deze interventies bereik je een doorbraak in de lastigste zaken met de ‘lastigste klanten’, in de slachtoffer/dader-modus, in korte tijd, zonder energieverlies en zonder zelf druk, dwang of dreiging toe te passen.
Evolutie Systeem

Transformeer je 'Lastigste Klant' in je Grootste Fan

Advanced Mediation Academy
kopje thee

Programma-inhoud

Module  1:  Evolutie Systeem; het conceptuele kader

 • Het Evolutie Systeem: het conceptuele kader
   de 3 Pijlers, de 3 Vragen en de 3 Acties
  1-2-3 Opgelost! methode
 • Conflictoplossingsmethoden in Het Evolutie Systeem:
  Rechtspraak, onderhandelen, mediation, Transactionele Analyse,  Systemisch Werk, Geweldloze Communicatie, Deep Democracy
 • Het mediationproces in Het Evolutie Systeem


Module 2:  Het Evolutie Systeem en daaruit voortvloeiende interventie-methoden integreren je werkwijze

 • 1-2-3 Opgelost! op tafel leggen.
  De 1-2-3 opbouw in je sessies: 1e gesprek, 2e gesprek en 3e gesprek.
 • Begeleiden van de eerste naar de tweede pijler
 • Begeleiden van de tweede naar de derde pijler 
 • Bewuste en onbewuste cliënten en de specifieke aanpak van elk
 • Weerstand oplossen: KPV-interventie, de slachtoffer/dader-interventie,e.d
 • Waar loopt jouw zaak op vast?
DNA-codes

  PROGRAMMA - INTERMEZZO

  Partij-analyse met DNA-codes 

  • Verdieping Evolutie Systeem:
   DNA-codes: lagen, fasen en stapjes
   Bewustzijnsniveaus herkennen
   Zoekers en vinders en de specifieke aanpak van elk
   Actieve leiders/uitvoerders en passieve leiders/uitvoerders en het doorbreken van de onderlinge machtsstructuren
   Talenten, beperkingen, valkuilen en machtsstructuren
  • Vibratiefrequenties verhogen
   DNA-codes toepassen


kopje thee

Programma-inhoud

  Module 3:  Het generen van nieuwe elementen
  • Brainstormen voor nieuwe elementen
   Brainstormsessie
   Vastgelopen zaken loswrikken in de praktijk: casuïstiek
  • Transformatie methoden in Het Evolutie Systeem
   Brainstormen, Story-telling, narrative methode, NLP, EMDR  in Het Evolutie Systeem


  Module 4: Toepassingen in zaken: juridische kwesties in Het Evolutie Systeem

  • Juridische kwesties in Het Evolutie Systeem
   Samenlevingsovereenkomst, huwelijksvoorwaarden, testamenten, convenant en ouderschapsplan, schenkingen, familiebedrijven, arbeidscontracten, schadebedingen, winstdelingsclausules e.d. bezien vanuit Het Evolutie Systeem
  • Casuïstiek 

Advanced Mediation Academy I "Doorbreken!"

Evolutie Systeem

 • Het online video-programma van 6 uur met instructie video's van elk max 10 minuten, waarin de interventies worden uitgelegd aan de hand van praktijkcases
 • Boek naar keuze met theorie en vele praktijkvoorbeelden met templates, scripts & checklists
 • Het werkboek met samenvatting en opdrachten
 • Individuele Coaching Call om jouw lastigste zaak te analyseren (1 uur)
 • Online Mediation Mastermind Meeting voor support, feedback, accountability
  (evaluatie sessie 1 uur)
 • Investering € 395,- ex btw

VERHEFFEN!Live Implementatie Dag: Transcendente Mediation


referenties
Mediation MasterMind Meeting

Dit Programma wordt ook aangeboden als incompany programma

boeken over mediation

Klaar voor de start?

MfN permanente educuatie