Ego Buigen

Ben jij Professioneel Conflictoplosser?

Ben je (hr) manager, consultant, psycholoog, trainer, coach, mentor, therapeut, mediator, advocaat, notaris?

Heb je wel eens te maken met ‘lastige klanten’, die vastzitten in de slachtoffer- of dadermodus? Mensen die niets doen met alles wat je ze aangeeft? Met frustratie, machteloosheid, energieverlies en verlies van je cliënt/zaak tot gevolg.

Je rugzak vol met methoden en tools en toch lukt het niet om bij deze lastigste ‘klanten’ de doorbraak te bewerkstelligen. Je denkt: “Ik heb alles gedaan!”.  Je geeft het op. Ze zijn gewoon te eigenwijs.

Een techniek om ego te buigen

Maar toch, je hebt nog niet alles gedaan! Je hebt nog niet de interventies uit het Evolutie Systeem toegepast. Ben jij een conflictoplosser die een stap verder wil gaan? Wil jij doorbreken waar anderen opgeven? Wil je je vaardigheden aanscherpen om ook in deze moeilijkste gevallen een doorbraak te bereiken?

Er bestaat namelijk een techniek om ego te buigen,

  • zonder veel getouwtrek
  • zonder veel tijd- en energieverlies
  • zonder zélf druk, dwang of dreiging uit te oefenen.

Wat je nodig hebt, is een vanzelfsprekend, intuïtief systeem, waarmee je je cliënt/klant/medewerker, structureel begeleidt naar een nieuw perspectief dat toegang geeft tot de optimale oplossing.

Dat systeem is het multi-dimensionale groeimodel: Het Evolutie Systeem.

Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation


HET EVOLUTIE SYSTEEM

Het Evolutie Systeem is de rode draad uit talloze systemen, modellen, methoden uit (alternatief)psychologische, (rechts)filosofische en esoterische bronnen, teruggebracht tot dit eenvoudig 3-Pijler model met drie stappen.

Het volgt onze ontwikkeling als mens via kind-fase, door de puberteitsfase, naar volwassenheid. Het is ook van toepassing op methoden en producten en diensten. Denk maar aan het gezegde als een nieuw product gelanceerd wordt: “De kinderziekten moeten er nog uit”.

In onderstaande tabel een eerste indruk van wat de pijlers inhouden. Er zijn uiteraard veel meer kenmerken en diepere lagen om de pijlers goed te onderscheiden.

Kind-fase – verzamelen

Puber-fase – onderscheiden

Volwassene-fase – verheffen

In de kind-fase zijn we afhankelijk van de zorg van onze ouders/opvoeders om te overleven. We verzamelen indrukken en informatie over gedrag, gevoelens, regels, normen en waarden. We nemen deze van onze omgeving over om te kunnen overleven.  We zijn dan ook heel loyaal aan onze omgeving.


Evolutie Systeem Hilde Kroon Mediation 1e pijler

Niemand wil in een systeem geplaatst worden

Het Evolutie Systeem geeft dus het grotere plaatje weer, waar alles in past.

“Maar waarom weer een model, systeem, methode?”, hoor ik je al zeggen. Niemand wil in een systeem geplaatst worden. Niets zo vervelend als een label opgeplakt te krijgen. Dat voelt beperkend en doet afbreuk aan onze diversiteit.

Toch zitten we er allemaal in. Als je wel eens van systemisch werk hebt gehoord, weet je dat we deel uitmaken van allerlei systemen: een relatie, een gezin, familie, werkomgeving, maatschappij, de wereld.

Bezien vanuit een nog groter – holistisch – perspectief zitten we allemaal in de ‘eenheid’.  Dat is alles wat er is: een heel groot systeem, zonder grenzen. Er is dus geen ontsnappen aan!

We zitten erin en we kunnen er niet uit.

Maar ook hier is er natuurlijk een ruimer perspectief mogelijk. Om het even welk systeem we bedenken, zelfs als het de grote eenheid is, dient enkel om inzicht en begrip te krijgen, om een situatie te verbeteren. Elk systeem lost daarmee ook weer op als het zijn functie heeft volbracht.
De eenheid is alles en het is niets.

Er zijn er talloze systemen, methoden en technieken. Steeds ten dienste van het inzicht om een situatie, product of dienst te verbeteren.

De reden waarom we het lastig vinden om in een systeem geplaatst te worden, is de angst om veroordeeld te worden (these). De andere kant is dat we het handig is om gebruik te kunnen maken van een systeem om inzicht te krijgen.  (antithese). De synthese is dat we er allemaal onderdeel uitmaken en dat we ‘het’ allemaal vroeg of laat wel leren. Als we al veroordeeld worden, is dat het probleem van de ander of we zijn het feitelijk zelf die onszelf veroordelen.

Deze manier van kijken (these, antithese, synthese) is een voorbeeld van groei door het Evolutie Systeem.

Kindfase- These –  de ene kant van het verhaal.

Puber-fase – Antithese – de andere kant van het verhaal.

Volwassene-fase – Synthese – een perspectief dat de beide vorige kanten samenbrengt

 

INNERLIJK CONFLICT (helpen) OPLOSSEN MET HET EVOLUTIE SYSTEEM

Er zijn een heleboel manieren om dit innerlijk conflict en het ‘trauma’ van de afwijzing, hechtingsproblematiek, de dans van het aantrekken en afstoten, op te lossen. Alle methoden hiervoor bestaan in de diepste kern weer uit de 3 stappen van het Evolutie Systeem.

Het gaat in al deze technieken en methoden namelijk om drie stappen uit het Evolutie Systeem. De 1-2-3 Opgelost methode uit het Evolutie Systeem is daarom een snelle manier om problemen en (innerlijke) conflicten op te lossen. Het overzicht en inzicht lost in feite het probleem op.

De Professionele Conflictoplosser kan betrokkene(n) hierin begeleiden. Dat is de meerwaarde, de Toegevoegde Waarde. Daarvoor is nodig dat je zelf redelijk goed in staat bent om stabiel in de derde pijler te blijven.

JE EIGEN EVOLUTIE en die van anderen helpen VERSNELLEN?

De manier waarop we met conflicten en onze innerlijke conflicten omgaan, zegt iets over ons ‘bewustzijnsniveau’.  Gelukkig zijn we – zeker hier in het Westen – al zover ontwikkeld, dat we kunnen onderhandelen om tot een compromis te komen.

Veruit de meeste mensen (70%) zit stabiel in de eerste pijler. Een relatief groot deel van de mensen in Nederland zit al aardig stabiel in de tweede pijler (25%). We zijn dan meestal ook goed in staat om de verschillende kanten van de medaille te zien en een compromis te sluiten. We zijn niet voor niks het land van het Poldermodel.

En lukt het ons maar zelden om de tegenstellingen echt te overstijgen met een win-win oplossing (derde pijler). Het gebeurt regelmatig dat we ons verscheurd voelen tussen wat onze omgeving van ons verwacht (eerste pijler) en wat we zelf willen (tweede pijler).

Door als conflictoplosser bewust te werken met de pijlers uit het Evolutie Systeem, jouw plek en die van anderen daarin en de stap naar een hoger niveau (tot in detail) te kennen, kun je je eigen evolutie én die van anderen enorm versnellen.

Het voordeel daarvan is dat je cliënt of medeweker langer voldoening en geluk ervaart, door het overzicht en inzicht dat deze krijgt in werk- en levenssituaties,  snel problemen kan oplossen en anderen daarbij kan helpen en win-win kan bereiken.

Kindfase- 70%

Puber-fase – 25%

Volwassene-fase – 5%

Het overgrote deel van de mensen zit stabiel in de eerste pijler. Genoeg mensen om te begeleiden naar de tweede en zelfs de derde pijler.

Ben je Professioneel Conflictoplosser?

Wil je een stap extra zetten en doorbreken waar anderen opgeven?

Volg de Advanced Mediation Academy,  erkend door Mediation Federatie Nederland (MFN), Nederlandse Orde van Advocaten, ADR, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie e.a. met 8 tot 12 PE punten.

Over de schrijver
Hilde Kroon is als mediator en jurist ruim 20 jaar werkzaam in NL en BE. Ze geeft permanente educatie aan professionele conflictoplossers en is auteur van verschillende boeken over mediation.